Câu hỏi thường gặp

  1. Làm thế nào để kích hoạt được khóa học trên Gnes?
  2. Làm sao để đăng ký và đăng nhập vào Gnes?
  3. Tôi bị quên mất mật khẩu?
  4. Chính sách hoàn trả học phí trên Gnes như thế nào?
  5. Hệ thống báo mobile đã tồn tại trên hệ thống
  6. Có thể đổi khóa học mình đăng ký sang khóa học khác không?
  7. Dùng quà tặng để thanh toán như thế nào?
  8. Tôi có thể học các khoá nào với thẻ Membership?
  9. Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học?
Bài viết cùng danh mục