Card image cap
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Card image cap
Điều khoản sử dụng

Một khi bạn đã đăng ký tham gia trên Gnes.vn (bao gồm việc đăng ký là Affiliate, Affiliate Manager, Giảng viên), chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản thỏa thuận này. Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và Gnes sẽ không thông báo đến từng đối tác, vì vậy bạn hãy quay lại trang này thường xuyên để cập nhật chính sách mới nhất.

Card image cap
Hỗ trợ học viên

Gnes có chính sách ĐẶC BIỆT chỉ dành cho học viên khi tham gia đăng ký khóa học. Học viên sẽ được tặng website và bộ tài liệu miễn phí. Tham khảo mẫu kho giao diện website tại: Themes.gnes.vn

Card image cap
Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản