Bạn có thể thanh toán theo các cách thức sau:

  1. Chuyển khoản ngân hàng (kích hoạt ngay).
  2. Giao COD mã kích hoạt.
  3. Visa Master Card thông qua Paypal

Các hình thức chuyển khoản online đều hổ trợ kích hoạt ngay. Bạn có thể học ngay sau khi thanh toán mà không phải chờ kích hoạt.

Với hình thức chuyển khoản trực tiếp. Bạn chuyển một trong các tài khoản sau:

  • TK VietCombank: